Frézování a vložkování komínů
Rekonstrukce nadstřešní části
Revize kouřových cest
Kontakt
Zpět

Frézování komínů

Frézování se využívá pro zvětšení komínového průduchu bez nutnosti bourání a stavby komínu.

Výhody frézování:

  • nevzniká znečištění obytných prostor
  • využití stávajícího komínového tělesa bez nutnosti bourání a výstavby
  • po vyfrézování a vyvložkování kominu lze využítí pro jakékoliv druhy paliv

Vložkování komínu

Vložkování komínových průduchů je nejobvyklejší způsob rekonstrukce stávajících komínových těles. Vložkování komínových průduchů ochrannou komínovou vložkou je nutné provést pro všechny druhy paliv, z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví (dle platných norem ČSN 734201).
Pro vložkování se využívají materiály: nerez, hliník, plast, keramika.

 
all4comp.net (2008)